Psychoterapie Břeh
12. 7. 2024

Pracovníci střediska

Terapeutický tým

(specialisté pro obory psychiatrie, dětská klinická psychologie, klinická psychologie)

MUDr. Miroslav Borecký

Vzdělání

 • Fakulta všeobecného lékařství UK Praha (1963)
 • Od r. 1965 Kabinet architektury a životního prostředí ČSAV/VÚPs Praha (epidemiologie duševních  poruch)
 • Atestace z psychiatrie 1968/1972
 • Psychoanalytický výcvik 1973-80
 • 1990 půlroční stáž v Sigmund Freud Institutu Frankfurt
 • Tréninkový a supervizní psychoanalytik, člen ČPS (IPA)

Odborné zaměření

 • psychoanalýza

PhDr. Lenka Brechličuková

Vzdělání

 • Jednooborová psychologie na FFUK Praha, rigorózní zkouška
 • atestace z klinické psychologie (1999) afunkční specializace v psychoterapii, oboje IPVZ Praha
 • IAPSA – výcvik ve skupinové psychoanalytické psychoterapii

Odborné zaměření

 • převážně individuální psychoterapie (úzkostné poruchy, deprese, lehčí poruchy osobnosti, vztahové potíže), případně psychologické vyšetření v odůvodněných případech

PhDr. Hana Drábková

Vzdělání

 • Jednooborová psychologie na FF UK Praha
 • Atestace z klinické psychologie a funkční specializace v psychoterapii (oboje IPVZ Praha)
 • Absolvovala různé psychoterapeutické výcviky

Odborné zaměření

 • Individuální a skupinová psychoterapie psychodynamicky a psychoanalyticky zaměřená.

Mgr. Andrea Ford

Vzdělání

 • FF MU Brno, jednooborová Psychologie
 •  Výcvik ve skupinové psychoanalytické psychoterapii (IAPSA)
 • Předatestační příprava v oboru Klinická psychologie

Odborné zaměření

 • Individuální a skupinová psychoterapie dospělých (zejména neurotické, osobnostní a psychosomatické obtíže)
 • Klinicko-psychologická diagnostika

Mgr. Martina Hyžová

Vzdělání

 • Jednooborová psychologie má FF UK Praha
 • Předatestační příprava v oboru Klinická psychologie
 • Systematický výcvik v Gestalt terapii a psychosyntéze (IGAP)

Odborné zaměření

 • Individuální psychoterapie dospělých (zejména neurotické, osobnostní a psychosomatické potíže)
 • Klinicko – psychologická diagnostika

PhDr. Petr Junek

Vzdělání

 • Jednooborová psychologie na FF UK Praha
 • Atestace z klinické psychologie a funkční specializace v psychoterapii (oboje IPVZ Praha)
 • Psychoterapeutický Institut Praha (skupinová psychoterapie)
 • Psychoanalytický Institut České psychoanalytické společnosti (IPA) Praha (tréninkový a supervizní analytik tamtéž)
 • Institute of Group Analysis Kodaň (tréninkový a supervizní skupinový analytik v Institutu skupinové analýzy – IGA Praha)

Odborné zaměření

 • Psychoanalýza; skupinová analýza; supervize

PhDr. Eva Junková

 • Jednooborová klinická psychologie na FF UK Praha
 • Atestace z klinické psychologie, z dětské klinické psychologie a funkční specializace v psychoterapii (vše IPVZ Praha)
 • SUR Praha
 • Psychoanalytická rodinná a párová psychoterapie, ČSPAP Praha

Odborné zaměření

 • Klinicko-psychologické vyšetření dětí ve věku 0 – 18 let; individuální dětská a rodinná psychoterapie

MUDr. Iveta Koblic

Vzdělání

 • Všeobecné lékařství LF UP Olomouc
 • Postgraduální studium Lékařská psychologie a psychopatologie 1. LF UK Praha
 • Atestace z Psychiatrie, Dětské a dorostové psychiatrie
 • Výcvik v Gestalt psychoterapii – Institut Dialóg Košice
 • Výcvik v tanečně pohybové psychoterapii – TANTER Praha pod záštitou ADTA USA)
 • Pokročilý výcvik Gestalt psychoterapie se zaměřením na supervizi – Institut Dialog Praha, Brno, Přerov pod vedením zahraničních lektorů (USA, Izrael)
 • Pokročilý online výcvik Ways of seeing – tanečně pohybová psychoterapie s dětmi (USA)

Odborné zaměření

 • Individuální a skupinová psychoterapie dětí, adolescentů a dospělých

PhDr. Karel Koblic

ředitel střediska

Vzdělání

 • Jednooborová psychologie na FF UK Praha
 • Atestace z klinické psychologie a funkční specializace v psychoterapii (oboje IPVZ Praha)
 • Psychoterapeutický institut Praha – dynamická skupinová psychoterapii
 • Psychoterapeutický institut Praha – individuální sebezkušenost v psychoanalytické psychoterapii
 • Psychoterapeutický institut Praha – výcvik ve vedení balintovských skupin
 • Institute of Group Analysis Kodaň
 • Iron Mill Institute Velká Británie – integrativní supervize

Odborné zaměření

 • individuální a skupinová psychoterapie dospělých
 • supervize, trenér v psychoterapii a supervizi
 • vedoucí balintovských skupin

Prokurista

Pavel Libický

Recepce

Marta Šicnerová