Psychoterapie Břeh
8. 8. 2022

Odborná veřejnost

Členové našeho týmu poskytují supervizi individuální i skupinové psychoterapie jak jednotlivcům, tak psychoterapeutickým týmům, a to jak v rámci příslušných schválených výcviků, tak mimo ně. Máme s tím dlouholeté zkušenosti.

Bližší informace zasílejte na adresu: psychoterapie@psychoterapiebreh.cz